Sprężarka pełni w instalacji kluczową rolę zasysając pary czynnika chłodniczego o niskiej temperaturze i ciśnieniu i sprężając je do wysokiego ciśnienia i temperatury.

Jest to warunek istnienia jakiegokolwiek obiegu chłodniczego. Od jej stanu technicznego i odpowiedniego dopasowania zależy praca reszty układu. Wszelkie problemy związane z pracą sprężarki mają bezpośrednie odzwierciedlenie w pracy całego układu chłodniczego. Zdarza się, że sprężarka ulega uszkodzeniu i pojawiają się pytania co zawiniło ? Czy jest to kwestia wadliwej instalacji, błędu serwisanta, źle naprawionej sprężarki lub jej wady fabrycznej. Aby trochę przybliżyć problem Poniżej przedstawione zostaną najczęstsze przyczyny uszkodzeń

1. Brak serwisu

Jest to problem spotykany na wielu instalacjach chłodniczych. Sprężarki są w tym przypadku „eksploatowane do oporu” bez żadnego przeglądu. Pomijana jest kwestia wymiany oleju, łożysk (sprężarki śrubowe), płyt zaworowych. Warto zaznaczyć, że sprężarki dają o sobie znać na długo przed awarią np. poprzez głośną pracę lub zmianę parametrów pracy (niskie ciśnienie tłoczenia i ssania).

2. Zalanie ciekłym czynnikiem

Przypadek ten dotyczy głównie sprężarek tłokowych i spiralnych. W tym przypadku po pierwsze nadmiar czynnika chłodniczego w postaci cieczy wypłukuje olej z karteru sprężarki, co uniemożliwia prawidłowe smarowanie podzespołów i prowadzi do zatarcia (sprężarki tłokowe i spiralne). Po drugie ciecz, której objętości nie da się zmniejszyć w takim stopni jak gazu trafia do cylindrów sprężarki (tłokowe), gdzie napiera na układ korbowy i zaworowy powodując jego zniszczenie (tłoki i korbowody w takich sprężarkach są najczęściej porozrywane na małe kawałki).

3. Zbyt wysokie przegrzanie i temperatura tłoczenia

Sprawność i ustawienie podzespołów takich jak zawór rozprężny, skraplacz, rodzaj i ilość czynnika mają bezpośredni wpływ na pracę sprężarki. Ich wadliwa praca może przyczynić się do uszkodzenia sprężarki. Przykładem jest tutaj zbyt wysokie przegrzanie ustawione na TZR lub po prostu nieprawidłowa ilość czynnika w instalacji. Praca sprężarki na zbyt wysokim przegrzaniu przyczynia się do uszkodzenia układu zaworowego sprężarki (osadzający się nagar) i/lub uszkodzenia uzwojenia (przeciążenie i brak właściwego chłodzenia).

4. Praca dwufazowa

Silniki stosowane w sprężarkach chłodniczych są bardzo wrażliwie na wszelkiego typu problemy z zasilaniem, a w szczególności pracę dwufazową. Jest to problem od strony instalacji elektrycznej, która zasila sprężarkę i wiąże się z brakiem fazy zasilającej lub uszkodzeniem stycznika (sklejenie styków). Niepełne zasilenie silnika powoduje przebicie do masy i uszkodzenie uzwojenia sprężarki, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić także do zakwaszenia instalacji.

5. Uruchomienie w przeciwnym kierunku (sprężarki śrubowe)

Uszkodzenia powstałe w ten sposób są dość często spotykane i niestety są bezdyskusyjnym błędem serwisanta. Sprężarki śrubowe mają tylko jeden, właściwy kierunek obrotów. Błędne podłączenie faz i uruchomienie sprężarki w ten sposób prowadzi do zablokowania i uszkodzenia urządzenia nawet po kilku minutach pracy. Rotory podczas obrotów w przeciwnym kierunku wypychają olej, który odpowiada za smarowanie i luz ostateczny między rotorami, a także „odpychają” siebie nawzajem prowadząc najczęściej do zatarcia sprężarki.

6. Błędne zastosowanie danego typu sprężarki

Ten przypadek to również błąd popełniony przez instalatora. Jest to najczęściej efekt zastosowania innego typu sprężarki niż wymagany np. zastąpienie sprężarki do prac na niskich temperaturach, sprężarką wysokotemperaturową, niedopasowanie do danego czynnika chłodniczego, błędne obliczenie wydajności. Skrajnym przypadkiem jest zastosowanie sprężarki chłodniczej, jako kompresora do powietrza. Z racji różnic w budowie sprężarki te nie nadają się do pracy z powietrzem i w bardzo krótkim czasie ulegną 

uszkodzeniu.

 

Przedstawione przyczyny uszkodzeń należą do najpopularniejszych z którymi nasza firma spotyka się na co dzień. Zdarzają się również inne, na które składa się szereg czynników czasami trudnych do określenia natomiast występują stosunkowo rzadko. Jeżeli Państwa sprężarka uległa uszkodzeniu zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą naprawy sprężarek chłodniczych.