Sprawność urządzeń chłodniczych i ich nieprzerwana praca ma kluczowy wpływ na procesy produkcyjne, magazynowania oraz transportu wielu branż. Również aktualne akty prawne wymuszają na użytkowniku dbanie o stan instalacji np. poprzez okresowe kontrole szczelności. Zlekceważenie przeglądów serwisowych np. sprężarek chłodniczych lub zbyt późne ich wykonanie potrafi przyczynić się do poważnych awarii, których usunięcie jest bardzo kosztowne. Nasza firma oferuje gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń chłodniczych różnych typów. Obsługujemy urządzenia takie jak:

  • chillery (agregaty wody lodowej)
  • komory chłodnicze (chłodnie, mroźnie)
  • urządzenia technologiczne np. liofilizatory, osuszacze itp.

    Oferujemy stałe umowy na usługi serwisowe lub pojedyncze wizyty w celu usunięcia awarii. Obsługujemy firmy z Warszawy i okolic oraz całej Polski. Zapewniamy możliwie krótkie czasy realizacji, a w skrajnych przypadkach pomoc w organizacji rozwiązań zastępczych mających na celu utrzymanie ciągłości pracy. Wszystkie wizyty są w odpowiedni sposób dokumentowane, a wszelkie czynności na bieżąco konsultowane z klientem.